twojerecenzje.pl

twojerecenzje.pl – motoryzacja, dom uroda

obowiązki pracodawcy
Lifestyle

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Ochrona życia i zdrowia zatrudnionych pracowników to jeden z najważniejszych aspektów każdego pracodawcy. Każdy z nas na pewno zdaje sobie z tego sprawę jak bardzo jest to istotne. W tym artykule chcielibyśmy skupić się na zakresie obowiązków pracodawcy, dotyczących bezpiecznej higieny pracy. 

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

W każdym zakładzie to właśnie pracodawca odpowiada za właściwy stan bezpieczeństwa i higieny pracy każdego ze swoich pracowników. Zobowiązany jest on dopilnować wszystkich swoich obowiązków wobec każdej osoby którą zatrudnia, bez względu jakiego rodzaju podpisała umowę. Co ważne, dotyczy to również i tych osób, które nie są zatrudnione, ale przebywają na terenie zakładu pracy. Nawet odwiedzająca halę osoba naraża swoje zdrowie i powinna być odpowiednio zabezpieczona. Wszystko oczywiście zależy od specyfiki danego miejsca.

Pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy, powinien przede wszystkim:

  • reagować na potrzeby BHP które zostaną zauważone przez pracowników lub wynikają ze zmieniających się warunków pracy;
  • wykonywać zalecenia społecznego inspektora pracy
  • wykonywać nakazy, decyzje i zarządzenia wydawane przez organy nadzoru nad warunkami pracy
  • uwzględniać ochronę zdrowia zatrudnionych pracownic w ciąży, pracowników niepełnosprawnych oraz młodocianych.

Ważne jest również zapewnienie przez pracodawcę właściwego stroju i zabezpieczenia dla pracowników. Firma powinna dostarczyć ubranie robocze jak i okulary, rękawice ochronne. Godnymi polecenia są tu na pewno produkty od bhponline-24.pl/ które od lat cieszą się bardzo dobrą opinią. Niestety często pracodawcy zobowiązują pracownika do zorganizowania sobie właściwego stroju. Nie jest to na szczęście zazwyczaj wysoki koszt, lecz jeżeli nie wynosiłby mało, można poprosić o dofinansowanie.

Szkolenia BHP dla pracowników

Każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w nowym miejscu, zobowiązany jest przejść przez szkolenie BHP za które odpowiada pracodawca. Dokładne wytyczne co do tego szkolenia znajdziemy w rozporządzeniu na temat szkolenie w dziedzinie BHP. 

Warto również wspomnieć o tym, że każde szkolenie BHP obejmuje dwie części. Pierwsza z nich to ogólny instruktaż dla danego stanowiska. Zazwyczaj jest on przeprowadzany przez wykwalifikowanego pracownika służby BHP. Ma on często formę większego szkolenia dla wszystkich nowych pracowników. Druga część to praktyczny instruktaż stanowiskowy. Prowadzony jest on przez samego pracodawcę lub osobę która została do tego wyznaczona.

Kary za nieprzestrzeganie zasad BHP

Bezpieczeństwo higieny pracy powinno stanąć ponad wszystkim w każdej firmie. Pracownicy fizyczni często narażają swoje zdrowie dla obowiązków zawodowych. Brak właściwego BHP może mieć naprawdę poważne skutki. Do kar za naruszenie jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa zalicza się:

  • odpowiedzialność karna;
  • odpowiedzialność cywilna;
  • kara służbowa ( w postaci kary finansowej lub upomnienia, nagannej)
  • kara administracyjna ( otrzymanie mandatu, skierowania do sądu).